\

22 vows of Dr. Babasaheb Ambedkar in Odia

 

ଭଗବାନ ଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମହେଶ କିମ୍ବା ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବି ନାହିଁ।

2. ମୁଁ ରାମ ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ଭାବିବି ନାହିଁ କିମ୍ବା ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବି ନାହିଁ |

3. ମୁଁ ଗ our ରୀ-ଗଣେଶ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଅନ୍ୟ ଦେବତା ଏବଂ ଦେବୀଙ୍କୁ ବିଶ୍ believe ାସ କରିବି ନାହିଁ କିମ୍ବା ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବି ନାହିଁ।

4. ମୋର ଭଗବାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅବତାର ନାହିଁ |

5. ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ, ବୁଦ୍ଧ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅବତାର, ଏହା ଏକ ମିଥ୍ୟା ଏବଂ ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରଚାର।

6. ମୁଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି ନାହିଁ କିମ୍ବା ମୁଁ ପିଣ୍ଡ-ଦାନ ଦେବି ନାହିଁ |

7. ମୁଁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଧାମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏବଂ ଭିନ୍ନ କିଛି ଅଭ୍ୟାସ କରିବି ନାହିଁ |

8. ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯିବାକୁ କ any ଣସି ରୀତିନୀତି କରିବି ନାହିଁ |

9. ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ସମସ୍ତ ମଣିଷ ସମାନ ଅଟନ୍ତି |

10. ସମାନତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ମୁଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବି |

11. ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ମୁଁ ଆଠଗୁଣ ପଥ ଅନୁସରଣ କରିବି |

12. ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଇଥିବା ପରି ମୁଁ ଦଶଟି ପରମିଟା ଅଭ୍ୟାସ କରିବି |

13. ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଦୟା ଏବଂ ଜୀବନ୍ତ ଦୟା ରହିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବି |

14. ମୁଁ ଚୋରି କରିବି ନାହିଁ।

15. ମୁଁ ମିଛ କହିବି ନାହିଁ।

16. ମୁଁ କ sexual ଣସି ଯ sexual ନ ଶୋଷଣ କରିବି ନାହିଁ |

17. ମୁଁ ମଦ / ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଖାଇବି ନାହିଁ |

18. ମୁଁ ଜ୍ଞାନ, ଉପଦେଶ ଏବଂ କରୁଣାର ବ Budd ଦ୍ଧ ନୀତି ଉପରେ ଆଧାର କରି ଏକ ଜୀବନଯାପନ କରିବି |

19. ମୁଁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ନିନ୍ଦା କରେ ଯାହା ମଣିଷ ଭାବରେ ମୋର ବିକାଶ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ଏବଂ ଯାହା ମଣିଷକୁ ଅସମାନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛି ଏବଂ ମୁଁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଧାମକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି।

20. ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଧାମ ହେଉଛି ସାଧାମ।

21. ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ମୁଁ ନୂତନ ଜନ୍ମ ନେଉଛି |

22. ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି ଯେ ପରଠାରୁ ମୁଁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ନୀତି ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି।

Open chat
1
Jay Bhim, How can I help you?