Vipassana meditation centers in Maharashtra

Vipassana meditation centers in Maharashtra

Akola:

Mr. Shrikant S. Patil
Tel: 07265-252003, 253456.

Akot:

Mr. Mohanlal Agarwal,
Tel: 07258-223225

Bhusaval:

Mrs. P. M. Kotecha,
Tel: 224431

Buldhana:

Shyam Tayde,
Tel: 07262-247127

Chandrapur:

Milind Gharde,
Tel: 07172-262477, 225593.

Khamgaon:

J. S. Tomar, Bobade Colony,
Tel: 07263-250978

Kotamba:

Mr. Vijay Dange
Tel: 241346, 239245.

Nandurbar:

Dr. Prasad Sonar
Tel: 02564-222731

Nanded:

Dr. Sangram Jondhale.
Tel: 235232, 243208.

Pravaranagar:

Mr. D. E. Dhumal
Tel: 02422-252279

Shegoan:

Tarachand Gwalani
Tel: 253456

Washim:

Rajabhau Raut
Tel: 07252-234933

Yavatmal:

E. D. Gadling, Vaishali Soc. Yavatmal,
Tel: 07232-50808.
Information source: https://www.dhamma.org/en-US/locations/contacts
Translate »
Open chat
Jay Bhim, How can I help you?