Dhamma on internet.

आजचे युग हे इंटरनेटचे युग आहे . या माध्यमातून धम्म प्रसार करण्याचा आम्ही प्रयत्न करित आहेत . तसेच इंटरनेटवर उपलब्ध धम्म साहित्य एकाच ठिकाणी आपणास मिळेल याचा आम्ही प्रयत्न करित आहोत .
कर्म म्हणजे काय ?

श्रीलंकेतील बौद्ध स्थळे .

Translate »
Open chat
Jay Bhim, How can I help you?