Bhim geet videos

आपले आवडते भिम गीते youtube च्या सहकार्याने सादर करीत आहेत .

कडू बाई खरात यांनी गायलेलं – तुम्ही खाता त्या भाकरीवर बाबा साहेबांची सही हाय रं …

पत्रात लिहीते रमा ….. आयु. मनोज राजा गोसावी , महाराष्ट्राचे सुप्रसिद्ध भिम शाहीर

भीम राजकी बेटी मैतो जय भिम वाली हू .. वैशाली माडे यांचा सुमधूर आवाजात .
सोन्या चांदीच्या ताटात जेवते रं बाबा साहेबांची खानदान …. प्रसिध्द गायक संविधान मनवरे .
https://youtu.be/7-U5Wn6rYVI
https://youtu.be/ee7zYE3674k
Translate »
Open chat
Jay Bhim, How can I help you?