गांडीवरती फटके ! – प्रकाश आंबेडकर

‘प्रबुद्ध भारत’ सारख्या ऐतिहासिक पाक्षिकात हे टायटल योग्य नाही आणि फोटो ही शोभत नाही. याची मला पूर्ण जाणीव आहे, कल्पना आहे. पण, तरीही त्याचा समावेश केला याचे कारण, आंबेडकरी समूह … Continue reading गांडीवरती फटके ! – प्रकाश आंबेडकर